Općenito

Društvo MAAY d.o.o je vlasnik web stranice www.fpp.hr, Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve kupce. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje svojom registracijom i/ili narudžbom proizvoda. web stranice www.fpp.hr možete koristiti isključivo za pretraživanje naše on line baze podataka, informiranje o proizvodima i poduzeću te za narudžbu ponuđenih proizvoda. Upotreba naših web stranica za druge svrhe bez pisanog odobrenja vlasnika je kažnjiva i podliježe zakonu o zaštiti autorskih prava Republike Hrvatske.

Narudžbe putem web stranice www.fpp.hr mogu napraviti samo punoljetne osobe.

Odricanje od odgovornosti

Web stranica www.fpp.hr nije zamjena za liječnički savjet/pregled niti ljekarničke konzultacije. Informacije na web stranici www.fpp.hr ne smiju služiti za postavljanje dijagnoze. Ukoliko posumnjate na određene simptome obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. Ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora proizvoda u svrhu samoliječenja, opravdanosti ili načina korištenja pojedinog proizvoda posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Ukoliko postoje web poveznice koje s web stranice www.fpp.hr upućuju na drugu web stranicu i/ili stranicu društvene mrežu, a ta stranica nije u vlasništvu društva MAAY d.o.o. tada ono nije odgovorno za sadržaj na tim stranicama niti se na njih ne odnose ovi Uvjeti korištenja.

Korištenjem web stranice www.fpp.hr smatra se da ste suglasni da ni www.fpp.hr ni društvo MAAY d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu interpretiranjem informacija sa web stranice www.fpp.hr ili odabirom ponuđenih proizvoda.

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima ponuđenim na www.fpp.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredilo bilo društvo MAAY d.o.o. za vlastite proizvode bilo proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda treće strane. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. Društvo MAAY d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave.

Prije kupovine proizvoda dodataka prehrani, preporučamo Vam da se savjetujete s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Prema važećem zakonu, u Hrvatskoj se putem Interneta ne smiju prodavati lijekovi. Društvo MAAY d.o.o. ne prodaje lijekove ili medicinske proizvode.

Cijene

Sve cijene na web stranicama www.fpp.hr izražene su u HRK i Euro, te sadže obračunatu zakonsku stopu PDV u skladu sa propisanim važećim stopama za pojedine vrste artikala. U slučaju da se trenutna cijena razlikuje od cijene objavljene na web stranicama www.fpp.hr, prije slanja odabranog proizvoda obavijestit ćemo Vas o promjeni. Cijene na web stranicama www.fpp.hr su namijenjene isključivo krajnjem kupcu, dakle nisu za veleprodaju.

Jamstvo i servisni uvjeti

Ukoliko određeni artikl ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, to će biti naglašeno u opisu tog artikla. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Samo s predočenjem računa i jamstvenog lista kupac može ostvariti svoja prava.

Reklamacije

Sukladno članku 72.st.1. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo u roku 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu. Kupac o svom naumu raskidanja ugovora treba pismeno obavijestiti MAAY d.o.o. te na našu adresu, o svom trošku sukladno članku 77.st.3. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti nam proizvod koji je u originalnoj ambalaži i bez vidljivih znakova korištenja. U roku 14 dana od primitka proizvoda, MAAY d.o.o. će kupcu vratiti novac uplaćen za proizvod na račun Kupca.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • kod isporuke robe koja nije naručena; ili
 • kod isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja

Dostava

Društvo MAAY d.o.o. će sve narudžbe poslati u roku 1-3 radna dana, ovisno o trenutnoj raspoloživosti proizvoda. Ukoliko vam nećemo moći isporučiti pošiljku u navedenom roku ili uopće, o tome ćemo Vas obavijestiti. Vi pritom možete odlučiti hoćete li prekinuti narudžbu ili pričekati da naručeni proizvod postane dostupan.

MAAY d.o.o. ne preuzima odgovornost u slučaju kašnjenja isporuke zbog više sile.

Kako bismo osigurali što kvalitetniju komunikaciju između Vas i dostavljača, dostavljaču ćemo ustupiti i kontakt broj telefona koji ste nam naveli prilikom narudžbe.

Dostava unutar RH

Za iznos narudžbe manji od 300,00 kuna cijena dostave je 29,00 kn. Ako je drugačije, obavijestit ćemo Vas telefonskim putem ili putem elektronske pošte. Za iznos narudžbe iznad 300,00 kn dostava je besplatna.
Plaćanje prilikom dostave gotovinom-pouzećem (doplata 6,00 kn) i u slučaju ukoliko je Vaša dostava besplatna.

Dostava izvan RH

Dostava izvan Republike Hrvatske naplaćuje se kao zasebni trošak.

Dostavu vršimo: Dostavnom kurirskom službom

Plaćanje

Plaćanje možete izvršiti na 3 načina:

 • Općom uplatnicom na žiro račun Društva IBAN: HR6423600001102650501 Zagrebačka banka d.d.
 • Gotovinom – Pouzećem (uz doplatu u iznosu od 6,00 kn). Odaberete li opciju plaćanja pouzećem, pošiljku ćete platiti gotovinom dostavljaču prilikom preuzimanja.
 • Debitnom karticom tekućeg računa – Debit MaterCard, Maestro, Visa Electron / Kreditnim karticama: MasterCard, Visa putem Corvus Pay sustava.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija društva MAAY d.o.o. ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
 2. Rok za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 3. Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
 4. Ako je s društvom MAAY d.o.o. ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac je dužan prije isteka roka od 14 dana za jednostrani raskid ugovora obavijestiti društvo MAAY d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

 1. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje elektroničkim putem na adresu: info@fpp.hr. Društvo MAAY d.o.o. će bez odgađanja, dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
 2. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka od 14 dana za raskid ugovora. Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s navedenim odredbama Zakona.
 3. Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, društvo MAAY d.o.o. i kupac nisu dužni ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Obveze društva MAAY d.o.o. u slučaju jednostranog raskida ugovora

 1. Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, društvo MAAY d.o.o. će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimilo obavijest o odluci kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti kupcu sve što je platio na temelju ugovora.
 2. Društvo MAAY d.o.o. nije obvezno izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudilo društvo MAAY d.o.o.
 3. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako društvo MAAY d.o.o. nije ponudilo da robu koju kupac vraća samo preuzme, društvo MAAY d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što joj kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag na adresu društva MAAY d.o.o.
 4. Društvo MAAY d.o.o. će izvršiti povrat svega što je kupac platio na temelju predmetnog ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja bez obveze da plati dodatne troškove za takav povrat.

Obveze Kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora

 1. Ukoliko društvo MAAY d.o.o. nije ponudilo da robu koju kupac vraća samo preuzme, kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio društvo MAAY d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor.
 2. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana pošalje robu ili je preda u društvo MAAY d.o.o., odnosno osobi koju je društvo MAAY d.o.o. ovlastilo da primi robu.
 3. Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je društvo MAAY d.o.o. pristalo snositi te troškove.
 4. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora dostavljena kupcu u njegov dom, društvo MAAY d.o.o. će preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
 5. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe, koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pisani prigovor

 1. Društvo MAAY d.o.o. omogućuje kupcu podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, te će bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.
 2. Osim pisanog prigovora u svojim prostorijama društvo MAAY d.o.o. omogućuje da kupac podnese pisani prigovor putem:
  • pošte na adresu: MAAY d.o.o., Mlinovi 159a, 10000 Zagreb,
  • putem elektroničke pošte: info@fpp.hr
 3. Društvo MAAY d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Proizvođač: Osato International Inc. #1956 Inatomi Ono-cho Ibi-gun Gifu 501 0501 JAPAN
Distributer za Hrvatsku: Maay d.o.o., Mlinovi 159a, Zagreb, Hrvatska, OIB: 36025813831
FPP® nije namijenjen liječenju ili sprječavanju bilo koje bolesti.