ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prikupljanje podataka / osobni podaci

Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi društvo MAAY d.o.o., Mlinovi 159a, 10000 Zagreb, kao voditelj obrade podataka te ih štiti kao poslovnu tajnu. Društvo MAAY d.o.o. primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka. Osobne podatke tretiramo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679). Vaši osobni podaci neće biti izneseni u treće zemlje koje nisu pod obvezom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci su podaci koji omogućuju identifikaciju fizičke osobe, a to prvenstveno uključuje, ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, adresu elektroničke pošte i IP adresu. Odgovorna služba u smislu prava o zaštiti osobnih podataka je društvo MAAY d.o.o., Mlinovi 159a, 10000 Zagreb; info@fpp.hr. Vaši osobni podaci biti će pohranjeni u sustavu društva MAAY d.o.o. do opoziva ove privole. Sve osobne podatke, koje od vas saznamo obrađivat ćemo u dolje detaljnije opisane svrhe:

 • kontaktiranja za informiranje o proizvodu, usluzi, informaciji koja Vam je od interesa samo nakon ostavljene narudžbe putem web stranice www.fpp.hr u svrhu te narudžbe/kupnje;
 • za dostavu kupljenih proizvoda;
 • provođenja marketinških aktivnosti društva MAAY d.o.o. (informiranje o novostima u ponudi, akcijama i pogodnostima), uključujući i dostavu našeg newsletter-a;
 • u svrhu statističke obrade podataka, kupnje i dostave proizvoda;
 • dozvoljavate pristup vašem korisničkom računu na portalima Youtube Video, Facebook, Google+, Twitter, Instagram
 • za statistički prikaze preko alata u vlasništvu Google-a.

S prikupljenim vašim osobnim podacima postupamo na povjerljiv način. Podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti parametri nužni za obavljanje posla.

Prijenos podataka / Vanjske službe

Osobni se podaci, uz poštovanje pravnih zahtjeva, prenose sljedećim kategorijama primatelja:

 • Pružateljima usluga u okviru izvršenja narudžbi;
 • Špedicijskim kućama, dobavljačima, platnim ustanovama;
 • Društvima koja provode provjeru kreditne sposobnosti;
 • Pružateljima usluga u okviru komunikacijskih sustava; te
 • Državnim tijelima i ustanovama ako je to propisano zakonom odnosno nužno.

Siguran prijenos vaših podataka

Da bismo na najbolji mogući način zaštitili podatke koje smo spremili od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih osoba, primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite. Razinu sigurnosti stalno provjeravamo u suradnji sa sigurnosnim stručnjacima i prilagođavamo je novim standardima sigurnosti. Razmjena podataka s naših mrežnih stranica i na njih stoga se isključivo odvija u šifriranom obliku. Kao protokol za prijenos podataka nudimo za naše mrežne stranice HTTPS, uz primjenu najnovijih protokola šifriranja.

Prava ispitanika

Rado ćemo vas u nastavku obavijestiti o pravima koja vi, kao ispitanik, imate besplatno.

 • Pravo na pristup: Rado ćemo vas obavijestiti o tomu imamo li i obrađujemo li ikakve vaše osobne podatke i, ako je takav slučaj, koje.
 • Pravo na ispravak: Ako su vaši osobni podaci kod nas pogrešno spremljeni, naravno da ćemo ih rado ispraviti.
 • Pravo na ograničenje: U određenim, pravnim preduvjetima možete ograničiti obradu svojih osobnih podataka. Takav je, primjerice, slučaj kad osporavate točnost svojih osobnih podataka kojima mi raspolažemo.
 • Pravo na brisanje: Rado ćemo izbrisati vaše osobne podatke, neovisno o našem upravljanju brisanjem podataka, na vašu pojedinačnu želju ako nam je to moguće iz zakonskih razloga.
 • Pravo na prigovor: Možete uložiti prigovor na postupke obrade svojih osobnih podataka koje mi provodimo, a koji se temelje na razmatranju interesa, ako nam navedete posebne razloge za to.
 • Pravo na povlačenje privole: Ako ste nam dali privolu za obradu svojih podataka, naravno da je možete povući, ne navodeći razloge, s učinkom u budućnosti.
 • Pravo na prenosivost podataka: Rado ćemo vama ili nekoj trećoj strani koju ste vi imenovali u uobičajenom i strojno čitljivom formatu na raspolaganje staviti vaše osobne podatke, koje smo dobili tijekom zaključenja ugovora ili davanja privole i koji počivaju na automatiziranom postupku obrade podataka.

Uvijek možete iskoristiti svoja prava ispitanika putem navedenih mogućnosti za kontakt ili se s nama posavjetovati o zaštiti svojih podataka. Stojimo Vam na raspolaganju na adresi elektroničke pošte: info@fpp.hr

Proizvođač: Osato International Inc. #1956 Inatomi Ono-cho Ibi-gun Gifu 501 0501 JAPAN
Distributer za Hrvatsku: Maay d.o.o., Mlinovi 159a, Zagreb, Hrvatska, OIB: 36025813831
FPP® nije namijenjen liječenju ili sprječavanju bilo koje bolesti.