Nakon više od 25 godina na tržištu nije zabilježena nikakva nuspojava.